توجه:

در هر (کیلو )وزن ماهی پاک شده  ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم کمتر خواهد شد.

 حداقل زمان رسیدن ماهی تازه به دست مشتری ۴۸ ساعت و حداکثر

۷۲ ساعت می باشد.

 

 

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه